De gezelligste jeugdmusical familie van Deventer

Tarieven

Het lesgeld voor het lesseizoen 2023/2024, met minimaal 32 lesavonden, zal automatisch worden geïncasseerd d.m.v. van 9 maandelijkse termijnen van € 58,00. Dit bedrag zal geïncasseerd worden in de maanden September 2023 t/m Mei 2024. Voor nieuwe leerlingen berekenen wij éénmalig een inschrijftarief van € 15,00, welke gelijktijdig geïncasseerd zal worden met de eerste lesgeldtermijn van September 2023.

Leergeld

Wij zijn aangesloten bij bij de Stichting Leergeld Deventer, meer hierover leest u hier.

Lesseizoen

De leerling kan het lesseizoen, die in principe voor het gehele seizoen wordt aangegaan, op ieder gewenst moment verlaten, maar onttrekt zich daarbij niet aan de betalingsverplichting voor het HELE lesseizoen (9 termijnen). Indien de leerling vóór 1 december 2023 wil stoppen, vervalt de betalingsverplichting enkel en alleen indien de vrij gevallen plek kan worden opgevuld door een nieuwe (wachtlijst) leerling.

Stopt de leerling na 1 december 2023, dan blijft de betalingsverplichting voor de volledige 9 termijnen van kracht. Dit omdat wij in de aanloop naar de eindvoorstelling en andere optredens, in het voorjaar van 2024, geen nieuwe leerlingen meer kunnen laten instromen.

Gemiste lessen kunnen niet worden ingehaald en worden niet gerestitueerd! Indien er sprake is van een tijdelijke, maar toch langdurige afwezigheid, zullen wij uitkijken naar een voor beide partijen passende oplossing. Bij ziekte of afwezigheid van een docent wordt voor vervanging gezorgd. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan wordt de les telefonisch of per e-mail afgelast. Voor de geannuleerde les zal op een later tijdstip een alternatief worden aangeboden.

LESAVOND

Vrijdagavond:          17.00 tot 20.00 uur

Dans:                         50 minuten Olaf
Drama:                      50 minuten Tatia
Zang:                         50 minuten Christianne

Volg ons op onze Social Media kanalen: