Header Image
Home / Leergeld

Leergeld

Stichting Leergeld is in het leven geroepen om het mogelijk te maken dat kinderen kunnen meedoen aan activiteiten in de maatschappij, ondanks dat hun ouders een laag inkomen hebben. Voor sport, cultuur, muziek, dans en overige uitgaven geldt een maximum bedrag van € 200,00 per kind per jaar.

Wie kan er een aanvraag doen?

Meedoen aan sport en spel, meedoen aan activiteiten die er toe bijdragen dat ze leren winnen en leren verliezen en meedoen aan activiteiten die een goede ontplooiing mogelijk maken.

Om voor ondersteuning door Leergeld Deventer in aanmerking te kunnen komen gelden de volgende basisregels:

  • Het gezin of huishouden moet woonachtig zijn in de gemeente Deventer.
  • De kinderen zijn in de leeftijd van 4 tot 18 jaar.
  • Het inkomen van het gezin of het huishouden is ten hoogste 120% van de voor het huishoudtype van toepassing zijnde bijstandsnorm.

Voor de overige regels verwijzen wij u graag naar de de website van Stichting Leergeld Deventer

Top