Home / Nieuws / Corona Update !

Corona Update !

Posted on

Corona UpdateCulturele instellingen, waaronder muziekscholen en centra voor de kunsten, kunnen vanaf 1 juni weer open. Hierbij geldt een maximum aantal van 30 personen per gebouw (exclusief personeel), die 1,5 meter afstand dienen te houden. Ook wordt er gewerkt op basis van reserveringen en triage (controlegesprek vooraf). Hiervoor kan gebruik gemaakt worden van het protocol voor de sector cultuureducatie en -participatie.

Ook amateurkunstbeoefening is per 1 juni weer toegestaan voor alle leeftijden, met een maximum van 30 personen. Hiervoor kan van hetzelfde hierboven genoemde protocol gebruik gemaakt worden, waarin specifiek wordt ingegaan op het werken in groepen.

Voor zang, dans en blaasmuziek geldt de versoepeling vooralsnog echter NIET. Er is nader onderzoek nodig naar het vergrote besmettingsrisico bij deze activiteiten.

Het is per 1 juni wél toegestaan om buiten aan cultuurbeoefening te doen. Daarvoor geldt dat de jeugd alle activiteiten kan ontplooien (zie de voorwaarden hierboven bij stap 1). Voor volwassenen adviseert het RIVM terughoudend te zijn met zingen en blaasmuziek. Volgende week zal duidelijk worden of dit in de noodverordening daadwerkelijk uitgezonderd zal worden van wat buiten mag. Voor kunstbeoefening buiten gelden natuurlijk de volgende richtlijnen:

  • Houd minimaal 1,5 meter afstand.
  • Blijf binnen wanneer je last hebt van neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn en hoesten of verhoging of koorts.
  • Zoek geen risico’s op waardoor je bent aangewezen op medische hulp (bijvoorbeeld door een ongeval).
  • Ga niet samen cultuur beoefenen als u in een risicogroep valt.

Top