Home / Nieuws / AVG, wat doen wij er mee?

AVG, wat doen wij er mee?

Posted on

AVG Verordening 2018

Vandaag hebben wij een, door de Vrijwilligerscentrale Deventer en Checkjedatalek georganiseerde, AVG Proof bijeenkomst mogen bijwonen voor verenigingen en stichtingen uit Deventer. Morgen, 25 mei 2018, treedt deze nieuwe Europese wetgeving in werking. Deze nieuwe wetgeving roept veel vraagtekens op en leidt tot veel discussies.

Persoonlijke gegevens
In een ding is de AVG wetgeving heel duidelijk! Gegevens die herleidt kunnen worden naar natuurlijke personen moeten beschermd bewaard en opgeslagen worden met nadrukkelijke toestemming van de natuurlijke personen. Bij La TalenTia gebruiken en bewaren wij deze gegevens (NAW, geboortedata, e-mailadressen, telefoonnummers, bankrekeningnummers) met een heel duidelijk doel. Deze gegevens zijn noodzakelijk voor onze leerlingenadministratie. Indien er onverhoopt een datalek is opgetreden zullen deze gegevens niet direct als gevaarlijk en kwetsbaar worden beschouwd, maar er dient wel een melding van te worden gemaakt.

Beeldmateriaal
Wat wel een grote impact voor ons kan hebben is het gebruik van beeldmateriaal. Volgens de nieuwe wetgeving mag je geen enkele foto meer, zonder toestemming van alle te herkennen natuurlijke personen, online en in printvorm publiceren. Zoals jullie weten zijn foto’s voor La TalenTia heel erg bepalend. Niet alleen voor de algehele uitstraling en sfeer, maar ook omdat onze leerlingen graag willen stralen en zichzelf juist willen laten zien en eigenlijk zelfs teleurgesteld zijn als er geen foto’s of filmopnames zijn gemaakt van onze activiteiten.

In ons bijna 10-jarig bestaan hebben wij nog nooit problemen gehad met onze gegevens die onder de nieuwe wetgeving tot “paniek” zouden hebben geleid.  Ook hebben wij nog nooit een verzoek gehad om een foto/film te verwijderen van onze website of sociale media kanalen.

AVG Check 1
De website is in ieder geval veilig

Natuurlijk gaan wij ons best doen om zo snel en zo goed mogelijk aan alle AVG richtlijnen te voldoen. Heeft u vragen omtrent de gegevens die wij bewaren en content, foto’s en filmpjes die wij publiceren, dan kunt u altijd contact met ons opnemen via pr@latalentia.nl

Top